Lokaty dwuwalutowe.

  • Posted on: 17 May 2018
  • By: admin

Pojęcie lokaty dwuwalutowej.

Jednym z rodzajów lokat bankowych jest tak zwana lokata dwuwalutowa. Znana jest również pod pojęciem Dual Currency Deposit. Jest to rodzaj lokowania wolnych środków pieniężnych jakie opierają się na tak zwanych opcjach walutowych. Lokata dwuwalutowa jest niczym innym jak połączeniem lokaty z transakcjami terminowymi danej pary dwóch różnych walut. Kwota minimalna jaka jest potrzebna do tego, aby można było operować na rynku międzybankowym jest kwota minimum 100 tysięcy złotych. Kwota ta może być również wyrażona w równowartości w innej walucie. Są jednak banki, gdzie można założyć taką lokatę już od 25 tysięcy złotych. Lokata dwuwalutowa zakładana jest na okres od dwóch tygodni do maksymalnie jednego roku. Wnosząc wkład w walucie bazowej można go wypłacić w dowolnej walucie wymiany jaka została wcześniej ustalona. W umowie zawarta jest kwota lokaty oraz jej oprocentowanie. Powinna znaleźć się również wzmianka odnośnie początkowego kursu wymiany między dwiema walutami.

W przypadku lokat dwuwalutowych możemy liczyć na wyższe oprocentowanie niż w przypadku lokaty tradycyjnej. Oprocentowanie składa się z oprocentowania lokaty terminowej jaka została założona oraz z premii jaką otrzymamy za ryzyko walutowe. Ryzyko jest premią opcyjną jaka jest pomniejszona o marżę na rzecz banku. Do przewalutowania dochodzi w momencie, kiedy zostaje przekroczony kurs walutowy jaki ustalono w dniu założenia lokaty. W takim przypadku wartość kapitału jaki zostanie zwrócony klientowi składającemu depozyt będzie niższa niż wartość rynkowa jaka była na dzień kiedy doszło do przewalutowania. Wysokość odsetek jakie są gwarantowane jest uzależniona od tego jak prawdopodobna jest realizacja takowego przewalutowania. Jeżeli to prawdopodobieństwo jest duży, wysokość gwarantowanych odsetek również będzie duża. Mówiąc prościej prawdopodobieństwo jest ściśle uzależnione od tego jaki mamy kurs walutowy jaki ustalił bank z klientem, w momencie, kiedy ten składał depozyt. Należy wspomnieć, że bez względu na to jaki mamy kurs, odsetki są wypłacane w walucie w jakiej założona została lokata. Zaletą lokat dwuwalutowych jest przede wszystkim to, że można dzięki nim więcej zarobić. Wysokość odsetek jest wyższa niż w przypadku lokat tradycyjnych. Trzeba jednak liczyć się, z tym, że taka lokata obarczona jest ryzykiem walutowym. Nie da się przewidzieć w jaki sposób będzie się kształtował kurs wymiany walut jaki ma miejsce pomiędzy walutą bazową a alternatywną przez cały okres trwania tej lokaty.